Trubadur och estradör

Vissångare och estradör

Redan under pojkåren började jag att sjunga till gitarr, inte minst i scouterna och runt lägerbålen. Med åren blev framträdandena utanför vänkretsen allt mer frekventa. Publiken uppskattade att få en trivsam presentation i ord, bild och ton av visor man känner igen.

Jag har en bred repertoar av våra mest älskade och kända visdiktare. Naturligtvis sjunger jag bland annat Evert Taubes härliga visor.

Tillsammans med Roger Persson har vi gjort tre olika program med film och visor avseende C M Bellman, Dan Andersson och Gustaf Fröding. Det har varit mycket uppskattat. Roger visar då en film (producerade av hans företag Sun Tower) om respektive diktare och jag sjunger ett antal av deras tonsatta dikter.

 

Kontakta mig på

Mail: indixhb@gmail.com

Mobil: 0707 92 67 70

Facebook: https://www.facebook.com/Johan-Taube-314693439106528/

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share