Entreprenören

Här är några exempel på aktiviteter som jag har varit delaktig i att starta.

- Onsdagsmusiken på Karby gård i Täby

- Täby kulturfestival i Tibble kyrka i Täby

- Kulturkvällar i Galleri Ensta krog i Täby

- Etablering av en kulturscen i Vaxholm med namnet "Kulturum i Vaxholm"

- En konsertserie med kammarmusik i Näsby slott i Täby

- Etablera en musikscen hos Fredriksborgs hotell och restaurang på Värmdö. (Vi kallar det Söndagsmusiken)

- Dessutom startat Vis- och grillkvällar hos Fredriksborgs hotell och restaurang

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share