Kulturpersonligheten

Framför allt i Täby med omnejd har jag blivit ett namn inom kulturen. Jag ger ut ett eget nyhetsbrev om kulturella händelser i stort och smått. Jag har varit ordförande för Täby kulturcentrum Karby gård, där mycket av det kulturella i Täby inträffar.

På Täby kulturcentrum Karby gård ansvarar jag för den mycket väl besökta "Onsdagsmusiken på Karby". Det har nu snart blivit sammalagt 143 konserter sedan starten och mer än 5200 besökare. Våren 2020 kommer att innehålla ett stort antal konserter (se fliken Karbygård)

Under hösten 2018 var jag delaktig i att etablera en Kulturscen i Vaxholm. Arbetsnamnet är "Kulturum i Vaxholm"

Det blev två konserter under hösten och våren 2019 och under våren 2019 har det blivit konserter den sista torsdagen i varje månad 

Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share